lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Heijnes rättsvetenskapliga pris 2018

Lotta Maunsbach och Niklas Arvidsson belönas för sin forskning.

Lotta Maunsbach och Niklas Arvidsson har för sina framstående insatser i den rättsvetenskapliga forskningen tilldelats årets pris från Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Motiveringen lyder: "Genom sina doktorsavhandlingar och därefter utförda arbeten har envar av dem gjort framstående insatser som avsett juridiska kärnområden och centrala och grundläggande frågor". Pristagarna tilldelas 100 000 kr. vardera.

 Läs mer på Emil Heijnes stiftelses webbplats.

Emil Heijnes stiftelse har varit verksam sedan 1950-talet och har som ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning. Huvuddelen av stiftelsens bidrag delas ut till tryckning av doktorsavhandlingar, men stiftelsen delar även ut pris för högst förtjänt juridiskt författarskap samt, sedan helt nyligen, för framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen.