lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputationer

Marta Papis-Almansa har för avläggande av doktorsexamen i handelsrätt författat en vetenskaplig avhandling med titeln Insurance in European VAT: On the Current and Preferred Treatment in the Light of the New Zealand and Australian GST Systems.

Disputation kommer att äga rum måndag 23 maj 2016, kl. 10.00 i EC3:210, Holger Crafoords Ekonomicentrum, Lund.

Fakultetsopponent är professor Mariken van Hilten, Amsterdams universitet.

Läs mer om avhandlingen