lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Pågående forskning

Bland institutionens centrala forskningsområden kan nämnas avtals- och köprätt, arbetsrätt, skatterätt, associationsrätt, redovisningsrätt, miljörätt och konkurrensrätt. Här nedan följer lista över institutionens forskare.

 

Affärsjuridik

Niklas Arvidsson

Boel Flodgren

Jörgen Hettne

Jonas Ledendal

Lotta Maunsbach

Krister Moberg

Fredrik Morawetz

Ulrika Wennersten

 

Skatterätt

Cécile Brokelind

Maria Fritz

Axel Hilling

Marta Papis-Almansa

Mariya Senyk

 

Arbetsrätt

Federico Fusco

Andreas Inghammar

Henriette Malmström

Fabiana Pereira

Vincenzo Pietrogiovanni

Annamaria Westregård

 

Miljörätt

Marie Appelstrand