lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Fastighetspaketerings-utredningen

Seminarium

Lunds skatteakademi bjuder in till vårens sista seminarium - en presentation och analys av fastighetspaketeringsutredningens betänkande. 

Jur. dr. Peter Nilsson presenterar och analyserar Fastighetspaketeringsutredningen "Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet" (Dir. 2015:62), vilken offentliggörs blott ett par dagar innan seminariet anordnas. Nilsson sitter som expert för LRF Konsult i den pågående utredningen.

Program måndagen den 3 april

16:30 Peter Nilsson, LRF Konsult, inleder seminariet i Pufendorfsalen (observera bytet av sal).

17:30 Frågor/diskussion

18:00 Postseminarium i Gallerian.

Varmt välkomna!

Anmälan till post-seminariet är dessvärre stängd. Om du vill medverka i själva seminariet går det bra i mån om plats.

Läs mer om Lunds skatteakademi.

OM HäNDELSEN

Tid: 3 april 2017 kl. 16.30

Plats: Pufendorfsalen, Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 4, Lund