lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Juridisk översiktskurs, 15 hp

Kurskod: HARA04

Kursen är en översiktskurs i affärsjuridik med målsättningen att studenterna ska bli förtrogna med juridisk metod samt få en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på de områden som är speciellt relevanta för ekonomiska yrken. Tyngdpunkten ligger på förmögenhetsrätten, särskilt avtalsrätt, köprätt och associationsrätt. Kursen är obligatorisk inom ekonom- och revisorsutbildningen.

Juridisk översiktskurs ges två gånger per år med kursstart i januari och september och löper på helfart under 10 veckor. Minst 75 % aktivt deltagande vid seminarierna är ett obligatoriskt moment på kursen och ett villkor för att få tentera. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen omfattande 15 hp.

Schema

HARA04 HT 2021

Kursplan och litteraturlista

HARA04 Kursplan

HARA04 Kursplan fr o m HT 2021

HARA04 HT 2021 Kurslitteratur

 

Johan Green
Utbildningsadministratör

johan.green@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 38 25
Rum: EC2-383