lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Företagsjuridik I, 15 hp

kurskod: HARA18

 

Kursen fokuserar på förmögenhetsrätten med handel och avtal ur ett företagsperspektiv. Under kursen tematiseras vissa centrala handelsrättsliga områden, såsom avtalsrätt, köprätt, krediträtt och obeståndsrätt samt frågor som hänger samman med ett företags relationer till omvärlden. Inom varje rättsområde studeras juridisk metod och rättskällorna och studenterna tränas i att identifiera, klassificera och söka lösning på rättsliga problem.

Undervisningen består av föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Schema

HARA18 Schema VT 2020

Kursplan och litteraturlista

HARA18 Kursplan VT 2020

HARA18 Kurslitteratur VT 2020

OBS Kurslitteraturen är uppdaterad 4 feb med ny upplaga av Allmän köprätt

 

Till dig som är antagen till kursen med villkor

Behörighetskravet är kursen HARA04 Juridisk översiktskurs som ges här på handelsrätt eller motsvarande. Du som har läst motsvarande kurs på annat lärosäte ska skicka kursplan och litteraturlista för den kursen till johan.green@har.lu.se så att vi kan kontrollera att den kursen uppfyller behörighetskravet.