lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Företagsjuridik I, 15 hp

kurskod: HARA18

 

Kursen fokuserar på förmögenhetsrätten med handel och avtal ur ett företagsperspektiv. Kursen inleds med ett studium av juridisk metod, rättskällor och civilprocessrätt. Därefter tematiseras ett urval av centrala handelsrättsliga områden såsom avtalsrätt, köprätt och krediträtt. Studenterna tränas i att identifiera, klassificera och söka lösning på rättsliga problem inom kursens ram samt i förmågan att läsa, upprätta och kritiskt granska olika typer av avtal.

Undervisningen består av föreläsningar, diskussioner och seminarieövningar. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Schema

HARA18 Schema HT 2019 kommer närmare kursstart

Kursplan och litteraturlista

HARA18 Kursplan HT 2019 kommer närmare kursstart

HARA18 Kurslitteratur HT 2019

 

Till dig som är antagen till kursen med villkor

Behörighetskravet är kursen HARA04 Juridisk översiktskurs som ges här på handelsrätt eller motsvarande. Du som har läst motsvarande kurs på annat lärosäte ska skicka kursplan och litteraturlista för den kursen till johan.green@har.lu.se så att vi kan kontrollera att den kursen uppfyller behörighetskravet.