lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Juridik och Artificiell Intelligens (AI), 7,5 hp

KURSKOD: HARA35

Har du funderingar över juridiska frågor i relation till AI? Då är detta kursen för dig! När man använder artificiell intelligens eller föremål som kan styras eller utbyta data över internet (sakernas internet) uppkommer en mängd juridiska problem och frågor. Vissa av dessa är mer generella, såsom till exempel säkerhet, ansvar, transparens och dataskydd. Andra är mer specifika i förhållande till bransch. Kursen belyser och problematiserar både generella och specifika juridiska aspekter på AI. 

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är mer interaktiva där studenterna till exempel får ett praktikfall att lösa som ska redovisas muntligt och skriftligt. Att deltaga i seminarierna är obligatoriskt.

Examinationen av kursen sker genom gruppredovisningar, quiz och författande av kortare promemoria (PM).

Kursen ges på kvartsfart.

Schema

HARA35 Schema HT 2021 

Kursplan och litteraturlista 

HARA35 Kursplan

HARA35 Kurslitteratur HT 2021

Kontakt

Pernilla Håkansson
Koordinator

pernilla.hakansson@har.lu.se
Telefon: +46 46 222 78 99
Rum: EC2-385