lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Juridik och Artificiell Intelligens (AI), 7,5 hp

KURSKOD: HARA35

Har du funderingar över juridiska frågor i relation till AI? Då är detta kursen för dig! När man använder artificiell intelligens eller föremål som kan styras eller utbyta data över internet (sakernas internet) uppkommer en mängd juridiska problem och frågor. Vissa av dessa är mer generella, såsom till exempel säkerhet, ansvar, transparens och dataskydd. Andra är mer specifika i förhållande till bransch. Kursen belyser och problematiserar både generella och specifika juridiska aspekter på AI. 

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Seminarierna är mer interaktiva där studenterna till exempel får ett praktikfall att lösa som ska redovisas muntligt och skriftligt. Att deltaga i seminarierna är obligatoriskt.

Examinationen av kursen sker genom gruppredovisningar och författande av kortare promemorior (PM).

Kursen ges på kvartsfart under perioden 18 januari - 6 juni 2021.

Schema

HARA35 Schema VT 2021 

Kursplan och litteraturlista 

HARA35 Kursplan VT 2021 

HARA35 Kursplan HT 2021

HARA35 Kurslitteratur VT 2021