lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kandidatuppsats i arbetsrätt, 15 hp

Kurskod: HARH16

Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper i att identifiera, undersöka och analysera företeelser i arbetslivet från arbetsrättsliga utgångspunkter. Arbetet ska redovisas i en uppsats som framställs och försvaras vid ett uppsatsseminarium.

Schema

HARH16 Schema HT 2017

Kursplan och litteraturlista

HARH16 Kursplan

HARH16 HT17 kurslitteratur