lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Jonas Ledendal

Notarietjänstgöring vid Länsrätten i Skåne län (2000-2001). Har grundat och driver ett mindre datorspelsutvecklingsföretag samt är praktiskt verksam som affärsjurist och föredragshållare. Rådgivare åt ett antal olika innovationsföretag.

Undervisning

Immaterialrätt, kommersiell avtalsrätt och förhandling, internationell affärsjuridik och internationell handelsrätt.

Pågående forskning

Rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor. Med Stefan Larsson och Joakim Lundblad. Projekt finansierat av VINNOVA inom Öppna datakällor 2 – 2012 (uppföljning av Öppna datakällor 1, se publikationer).

DigiTrust – Privacy, Identity and Legitimacy in the Digital Society. Delprojekt “Law, privacy and survaillence” . Finansierat av Pufendorftinstitutet vid Lunds universitet.

http://www.pi.lu.se/research-activities/digitrust

Avtalsrätten i omvandling. Delprojekt om handel med immateriella produkter och tjänster. Post doc-projekt finansierat av Torsten Söderbergs stiftelse.

Publikationer

Jonas Ledendal
Universitetsadjunkt

jonas.ledendal@har.lu.se
Telefon: +46462223369
Rum: EC2-367