lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Affärsjuridiskt Forum@Lund

AFFÄRSJURIDIK SOM STRATEGISK RESURS

Affärsjuridiskt Forum@Lund har bl.a. som syfte att stärka affärsjuridikens roll som strategisk resurs och skapa kontakter mellan innovationsföretag, deras rådgivare och Institutionen för handelsrätt och Juridiska fakulteten.

Forumets syfte är:

  • att medverka till en positiv utveckling i näringslivet och samhället i stort genom att stärka affärsjuridikens roll som strategisk resurs
  • att skapa kontakt för ömsesidig nytta och utbyte mellan näringslivet, i första hand olika innovationsföretag/-miljöer, och institutionen för handelsrätt och juridiska fakulteten vid Lunds universitet
  • att öka kvaliteten och relevansen i den juridiska forskningen och utbildningen genom att stimulera forskare och lärare till ökat engagemang för universitetets tredje uppgift
  • att medverka till att stärka Lunds universitets innovationsprofil, bl a genom ökad satsning på innovationsjuridisk forskning och kvalitetsutveckling vid Lunds universitet

Vi hoppas att du tycker att Affärsjuridiskt forum låter som en intressant mötesplats och att du tillsammans med kollegor har möjlighet att delta.

Anmäl dig till pernilla.hakansson@har.lu.se om du vill få mail om våra seminarier.