lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lunds skatteakademi

Lunds skatteakademi är det kollektiv av skatterättsforskare som verkar inom den gemensamma forsknings- och undervisningsmiljö i skatterätt som delas mellan Juridiska fakulteten och Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, vid Lunds universitet.

För att stimulera och stärka den skatterättsliga miljön i Öresundsregionen bjuder akademin in till diskussion kring aktuella skatterättsfrågor. Seminarierna, som hålls vid ett par tillfällen varje termin, inleds med ett föredrag från någon forskare, och avslutas med mingelbuffé och därtill hörande dryck. Seminarierna är kostnadsfria, vilket är ett resultat av flertalet generösa bidrag från våra samarbetsföretag.

Skatteakademins seminarier är en uppskattad mötesplats där privata och offentliga aktörer inom skatterätten träffas tillsammans med akademiker och studenter med inriktning mot skatterätt och offentlig ekonomi.

Vi planerar tre seminarier under våren. Det första, 17 januari, behandlar Informationsskyldighet för skatterådgivare. I mars kommer ett seminarium  att hållas om förhandsbeskedsinstitutet och i maj har vi planerat ett om kvalitetsarbete angående domstolars dömande på skatteområdet.

Vårens kommande seminarier

27 mars, kl. 16.30:  Förhandsbesked från Skatterättsnämnden - idag och imorgon

Förhandsbeskedsinstitutet har stor betydelse både för enskilda och som ingång till prejudikatbildning.
Hur kan utvecklingen tänkas ske framöver? Den senaste utvecklingen indikerar en ökad avvisningsfrekvens. Detta och grunderna för avvisning
diskuteras under ledning av Skatterättsnämndens ordförande Christina Eng och skattejuristen Ingrid Melbi, tidigare PWC.


9 maj, kl 16.30:  Ökad kvalitet i skatteprocessen

En arbetsgrupp, bestående av 14 representanter från förvaltningsdomstolarnas samtliga instanser, Skatteverket och Advokatsamfundet, 
har sedan hösten 2018 diskuterat hur skatteprocessen kan utvecklas.
Under ledning av Chefsrådman Peter Kristiansson, Förvaltningsrätten i Malmö, och Advokat Sven-Åke Bergqvist, Mannheimer & Swartling,
Enhetschef Eva Mårtensson Skatteverket diskuteras
diskuteras vid seminariet hur förvaltningsdomstolar, företrädare för Skatteverket samt ombud för de skattskyldiga i samsyn kan finna åtgärder för en förbättrad skatteprocess.