lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lunds skatteakademi

Lunds skatteakademi är det kollektiv av skatterättsforskare som verkar inom den gemensamma forsknings- och undervisningsmiljö i skatterätt som delas mellan Juridiska fakulteten och Institutionen för handelsrätt, Ekonomihögskolan, vid Lunds universitet.

För att stimulera och stärka den skatterättsliga miljön i Öresundsregionen bjuder akademin in till diskussion kring aktuella skatterättsfrågor. Seminarierna, som hålls vid ett par tillfällen varje termin, inleds med ett föredrag från någon forskare, och avslutas med mingelbuffé och därtill hörande dryck. Seminarierna är kostnadsfria, vilket är ett resultat av flertalet generösa bidrag från våra samarbetsföretag.

Skatteakademins seminarier är en uppskattad mötesplats där privata och offentliga aktörer inom skatterätten träffas tillsammans med akademiker och studenter med inriktning mot skatterätt och offentlig ekonomi.

Preliminärt schema - HT 2018

18 september -  Ett systematiskt korrekt och förenklat skattesystem för småföretagare - en motsats eller verklighet?

Peter Nilsson och Urban Rydin, Lunds universitet samt LRF-konsult, diskuterar tillsammans med Ingvar Håkansson, Skatteverkets huvudkontor, frågan om neutralitet och förändring i reglerna för mindre företag.

16 oktober - Tax Cuts and Jobs Act 2017

Torsten Fensby presenterar och diskuterar hur den nyligen antagna amerikanska skattereformen påverkar sin omvärld i allmänhet och EU i synnerhet.

20 november - Skatteverkets arbete i dag och i framtiden

Generaldirektören för Skatteverket, Katrin Westling Palm, vistar Lunds skatteakademi för att dela med sig av hennes och verksledningens syn på Skatteverkets arbete.

Varmt välkommen till Lunds skatteakademi!