lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skatteakademins seminarier

Hösten 2018

Seminarium

Tax Cuts and Jobs Act 2017

Välkommen till Lunds skatteakademi och ett seminarium med Torsten Fensby, skattejurist och medlem av New Yorks advokatsamfund, och som tidigare bl.a. har arbetat på OECD och Nordiska ministerrådet,

16 October 2018 kl. 16:30–20:00