lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skatteakademins seminarier

Hösten 2017

Seminarium

Skatterättslig tolkning – nu och i framtiden

Lunds skatteakademi bjuder in till terminens första seminarium om skatterättslig tolkning.

18 januari 2018 kl. 16.30-20.00

Seminarium

Reconsidering the International Tax Regime: A Multilateral Solution

Lunds skatteakademi bjuder in till terminens andra seminarium - en reflektion och utvärdering av G20/OECDs arbete med BEPS.

20 juni 2018 kl. 16.30-20.00