lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skatteakademins seminarier

Hösten 2017

Seminarium

Oskyldighetspresumtion i mål om skattetillägg och skattebrott

Lunds skatteakademi bjuder in till terminens andra seminarium - om oskyldighetspresumtionen i mål om skattetillägg och skattebrott.

15 mars 2018 kl. 16:30–20:00

Seminarium

Reconsidering the International Tax Regime: A Multilateral Solution

Lunds skatteakademi bjuder in till terminens tredje seminarium - en reflektion och utvärdering av G20/OECDs arbete med BEPS.

20 juni 2018 kl. 16:30–20:00