lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anmälan till seminarium

Torsdagen den 15 mars -  Oskyldighetspresumtion i mål om skattetillägg och skattebrott

Fill out my online form.