lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Anmälan till seminarium

Tisdagen den 20 november -  Framtidens skatteförvaltning - hur tar vi vara på digitaliseringens möjligheter?

Fill out my online form.