lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser

Kurser inom handelsrätt

Fristående kurser på nivå 1-30 hp Termin
HARA15 Affärsjuridisk grundkurs, 30 hp HT/VT
HARA06 Arbetsrätt I, 15 hp HT/Som
HARA19 Beskattningsrätt I, 15 hp HT/VT
HARG20 EU Law, 15 hp HT
HARA29 Internetbaserad kurs i beskattningsrätt, 15 hp HT
HARA18 Företagsjuridik I, 15 hp HT/VT
HARA04 Juridisk översiktskurs, 15 hp HT/VT
HARA10 Juridisk översiktskurs-endast för programstudenter, 15 hp HT/VT
 
Fristående kurser på nivå 31-60 hp Termin
HARG12 Aktiebolagsrätt, 15 hp HT
HARG06 Arbetsrätt II, 15 hp VT
HARG09 Beskattningsrätt II, 15 hp HT/VT
HARG11 EU:s marknads- och konkurrensrätt, 15 hp VT
HARG01 Företagsjuridik II, 15 hp HT/VT
HARG16 Internationell och komparativ arbetsrätt, 15 hp VT
HARG03 Kommersiell avtalsrätt och förhandling, 15 hp HT
HARG10 Marknadsföringsrätt och immaterialrätt, 15 hp VT
HARG04 Revisorsjuridik, 15 hp HT/VT
 
Fristående kurser på nivå 61-90 hp Termin
HARH01 Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete, 30 hp HT/VT
HARH06 Arbetsrätten i metod och tillämpning, 15 hp HT
HARH11 Internationell beskattning, 15 hp VT
HARH16 Kandidatuppsats i arbetsrätt, 15 hp HT
 
Övriga kurser Termin
PEAB04 Arbetsrättslig grundkurs (endast inom PA-prog.), 15 hp VT
GEMA60 Juridik för tekniker, 7,5 hp HT
TEK070 Juridik inom säkerhet, hälsa och miljö, 7,5 hp VT
EXTG70 Miljörätt, 7,5 hp VT
MVEC18 Miljörätt för miljövetare, 15 hp HT
MNXC01 Miljörätt för naturvetare, 15 hp VT
PEAB05 Personal- och arbetslivsfrågor i en ekonomisk kontext, 15 hp HT