lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor

Programmet är öppet för sökande med kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor eller motsvarande och leder fram till en masterexamen i personal- och arbetslivsfrågor. Möjligheter till avgång på magisternivå finns. Programmet består under första året dels av tematiska/tvärvetenskapliga, problembaserade kurser, dels av fakultetsgemensamma kurser i forskningsmetod och vetenskapsteori. Andra året utgörs av fördjupningskurs i det ämne som kandidatexamen tagits i, valbar kurs samt examensarbete.

Läs mer om masterprogrammet i Personal och arbetslivsfrågor

PARN13 Schema VT 2021

PARN13 Kurslitteratur VT 2021