lu.se

Institutionen för handelsrätt

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionen för handelsrätt

Handelsrätt är ett juridiskt ämne, som handlar om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Handelsrätten reglerar företagens verksamhet och är alltså den samlande beteckningen på de olika delar av juridiken som är speciellt viktiga för företaget. Hit räknas t ex avtalsrätt, bolagsrätt, skatterätt, arbetsrätt, immaterialrätt och konkurrensrätt. I handelsrätts-utbildningen sätts reglerna in i ett företagsperspektiv och man lär sig att arbeta med regler som strategiska instrument, d v s för att uppnå olika önskvärda lösningar. Detta sätt att arbeta med regler brukar kallas ”Law and Management”.

Föreläsning

Riksgäldsdirektören om den finansiella stabiliteten

23 oktober 2015 kl. 10.15-12.00

Seminarium

Beskattning av förmåner

24 november 2015 kl. 16.30-20.00